Wspomnienie z podróży z Herbertem

AKTUALNOŚCI » Wspomnienie z podróży z Herbertem

2018-11-28 14:08

W dniu dzisiejszym podejmowaliśmy wyśmienitych Gości - naszą szkołę odwiedziły seniorki i seniorzy ze Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nasi Szanowni Goście zaprezentowali rewelacyjny program kulturalny - „Podróże intelektualne ze Zbigniewem Herbertem” – to oryginalny i interesujący wykład połączony z montażem multimedialnym oraz prezentacją wierszy Herberta. Program został przygotowany przez Sekcję Literacką Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach trwającego Roku Herbertowskiego.
W auli szkolnej Pani dr Marianna Borawska (opiekun naukowy sekcji literackiej SUTW i Przewodnicząca Słupskiej Rady Seniorów) omówiła życie i twórczość znakomitego polskiego poety, dramaturga i eseisty. Wystąpienie dr Borawskiej było przeplatane materiałami filmowymi o przedwojennym i okupacyjnym Lwowie (w mieście poeta spędził dzieciństwo i wczesną młodość) oraz o powojennych losach Herberta. W ramach wydarzenia słupskie seniorki i seniorzy recytowali również wiersze autora „Pana Cogito”.
Wystąpienie naszych Gości spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem naszej młodzieży. Uczniowie mieli świetną okazję zapoznać się z życiem i twórczością wybitnego polskiego artysty. Wydarzenie było też doskonałą okazją do budowania i wzmacniania relacji międzypokoleniowych opartych na otwartości i wzajemnej ciekawości. Cieszymy się również, że mogliśmy współdziałać z seniorkami i seniorami na kanwie kultury. Imprezę w naszej szkole koordynowała Pani Karolina Pera, nauczycielka języka polskiego.
Serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy naszych wspaniałych Gości.