Pracownia ceramiki artystycznej

Ceramika artystyczna to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: formy rzeźbiarskie. Ze względu na swoją specyfikę jest dyscypliną łączącą elementy projektowania, rysunku, malarstwa i rzeźby. Kształcenie uczniów w tej dziedzinie rozwija ich umiejętności planowania, gospodarowania materiałami czy współdziałania w grupie. Inspiruje do innowacyjnych działań artystycznych i technicznych. Rozwija wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość na formę, teksturę i kolor. Po ukończeniu edukacji absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej (praca w ośrodkach kultury, działalność artystyczna w galeriach, muzeach czy własna działalność gospodarcza) oraz do kształcenia się na poziomie akademickim.

Tylko teoria? Nie ten adres. Stawiamy na teorię maksymalnie wspieraną zajęciami praktycznymi. Mamy świetnie wyposażoną pracownię, w której będą odbywać się tematyczne warsztaty. Uczniowie mają do dyspozycji dwa piece ceramiczne, komorę do szkliwień, walcarkę do gliny i koło garncarskie. Dzięki temu stwarzamy naprawdę solidne podstawy kształcenia. Zajęcia będą odbywać się: w I roku nauki- 3h/tyg., w II roku- 3h/tyg., w III- 4h/tyg., w IV- 3h/tyg. i w V- 5h/tyg. Nauczycielem prowadzącym będzie P. Klaudia Kania- absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Po okresie kształcenia uczeń:

  • rozpoznaje podstawowe materiały i techniki z zakresu ceramiki użytkowej i unikatowej,
  • rozumie podstawowe procesy technologiczne zachodzące podczas formowania, suszenia i wypalania ceramiki,
  • kreuje formę przestrzenną z wyobraźni, umiejętnie transformuje pojęcia i idee na język ceramiki artystycznej,
  • rozróżnia podstawowe techniki formowania ceramiki, takie jak: modelowanie ręczne, odlewanie, toczenie,
  • wykazuje się podstawową wiedzą z zakresu historii ceramiki i rozumie jej wpływ na współczesny rozwój tej dyscypliny,
  • organizuje proces realizacyjny, projektuje i wykonuje: szkice koncepcyjne, rysunek wykonawczy, model w skali; właściwie planuje pracę, dzieląc ją na określone etapy: formowanie, suszenie, wypalanie, dekorowanie, wypalanie,
  • sporządza dokumentację własnej pracy, korzystając z dostępnych programów graficznych i środków przekazu,
  • prezentuje efekty swojej pracy, opisuje kontekst jej powstania i źródła inspiracji, w sposób zrozumiały przedstawia proces technologiczny.

Ponadto uczniowie uczestniczą w działaniach warsztatowych projektując i realizując formę przestrzenną i płaską w poznanych technikach ceramicznych z uwzględnieniem możliwości technologicznych.