Adres

ul.Koszalińska 9
76-200 Słupsk

Telefon

59 845 60 70

E-mail

sekretariat@zsi.slupsk.pl

Godziny otwarcia sekretariatu:
Od poniedziałku do piątku 7.00 - 15.30

Informacje ogólne

Liceum Sztuk Plastycznych im. St. I. Witkiewicza w Słupsku przygotowuje uczniów do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach artystycznych oraz do pracy w zawodach, w których potrzebne są umiejętności plastyczne. Celem kształcenia jest rozwój osobowości twórczej młodzieży uwrażliwionej na piękno, wychowanie estetyczne oraz profesjonalne przygotowanie zawodowe.

Szkoła przeznaczona jest dla absolwentów szkół podstawowych z uzdolnieniami artystycznymi. Nauka trwa 5 lat i daje wykształcenie ogólne w zakresie liceum oraz wykształcenie zawodowe - plastyczne. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy PLASTYKA z możliwością uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Wszyscy uczniowie w ramach przedmiotów artystycznych realizują zajęcia z historii sztuki, rysunku, malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania z uwzględnieniem technik komputerowych i fotografii. Uczniowie wybierają specjalność artystyczną: fotografia artystyczna, projektowanie ubioru lub formy użytkowe – aranżacja przestrzeni, z której przygotowują i bronią pracę dyplomową.

Szkoła organizuje plenery artystyczne. W trakcie zajęć w terenie uczniowie mają okazję rozwijać swoje umiejętności w atmosferze sprzyjającej twórczości i kreatywności. Młodzież uczestniczy także w wystawach i wydarzeniach artystycznych odbywających się na terenie Słupska, województwa pomorskiego i całego kraju.

Szkoła zapewnia młodzieży jak najlepsze warunki kształcenia poprzez dobrą organizację i wyposażenie pracowni, możliwość bezpłatnego korzystania z materiałów i pomocy naukowych, wykorzystywanych w trakcie zajęć artystycznych, dobór fachowej kadry nauczycielskiej.

Dzień 23 marca 2016 roku zapisał się w historii naszej szkoły, jako jeden z najważniejszych. Tego dnia naszej placówce nadano imię Stanisława Ignacego Witkiewicza. Wydarzenie to ma szczególne znaczenie w dziejach naszej szkoły. Stanowi deklarację identyfikacji z wartościami, które uosabia patron, oraz uznania jego drogi artystycznej za wzór w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Z dumą przywołujemy postać Witkacego – genialnego i niezwykle oryginalnego artysty, pisarza, malarza, filozofa, dramaturga i fotografika, wyprzedzającego swoje czasy. Jego dokonania wyznaczają mu wyjątkowe miejsce w naszej kulturze i historii.