Pracownia Rzeźby

Celem nauczania przedmiotu jest kształcenie umiejętności świadomego poruszania się w przestrzeni trójwymiarowej. Poprzez działania warsztatowe uczniowie rozwijają wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość na formę i materiał rzeźbiarski. Stosujemy rózne techniki - modelowanie w glinie, odlew gipsowy, formowanie metodą ceramiczną, czy realizacje w drewnie. Poznajemy poprzez działanie glinę, plastelinę, wosk, drewno oraz stosowne do tych materiałów narzędzia i przybory. Uczniowie definiują i rozróżniają, podstawowe terminy i pojęcia z zakresu technik rzeźbiarskich takich jak: modelowanie, odlew, negatyw, pozytyw, forma tracona lub składana, wypał ceramiczny, szkliwa, patyny. Poznają też i potrafią stosować takie pojęcia jak: bryła, konstrukcja, statyka, dynamika, forma, faktura, ciężar, kierunki, kontrast. Umiejętności zdobyte w ramach przedmiotu są ważne w kształceniu plastycznym. Dotyczą one podstaw rzeźby. Po zakończeniu edukacji uczniowie mogą podjąć pracę zawodową lub dalszą naukę na poziomie akademickim.