Pracownia Projektowania Przestrzeni

W pracowni projektowania przestrzeni uczniowie uczą się kształtować przestrzeń, wyrażać własne poglądy estetyczne oraz łączyć ze sobą zasady funkcjonalności i estetyki wykorzystując do tego celu dostępne techniki i technologie. Poznają złożoność procesów projektowych od koncepcji do prezentacji. W trakcie nauki uwaga ucznia kierowana jest na potrzebę nieustannego podnoszenia komfortu przestrzeni życiowej człowieka. Kształtowana jest świadomość estetyczna przyszłego twórcy i odpowiedzialność za otoczenie, w którym żyje. Uczniowie uczą się kreowania przestrzeni przeznaczonej dla rożnych odbiorców biorąc pod uwagę ich potrzeby użytkowe, estetyczne i poznawcze.

W trakcie pełnego cyklu kształcenia młodzi mają możliwość rozwoju umiejętności twórczego myślenia. Kształtują swoją wyobraźnię przestrzenną i rozwijają indywidualne predyspozycje, aby po zakończeniu edukacji podjąć pracę zawodową lub kształcić się na poziomie akademickim.