Pracownia Fotograficzna

W pracowni fotograficznej uczniowie są przygotowywani do profesjonalnego posługiwania się językiem plastycznym w obrazie fotograficznym i filmowym. Mają możliwość poznania obróbki obrazu z wykorzystaniem najnowszych technik cyfrowych, programów komputerowych oraz tradycyjnych technik rejestracji. Licealiści nabywają umiejętności profesjonalnego posługiwania się aparatami i urządzeniami do tworzenia artystycznego obrazu fotograficznego. Rozwijają wrażliwość, wyobraźnię i smak artystyczny. Uczą się używać nietypowych źródeł światła. Oprócz tego zapoznają się z klasycznymi technikami fotograficznymi, tymi współczesnymi oraz bardziej archaicznymi. Pracują w technice cyfrowej korzystając z pracowni komputerowych. Zadaniem uczniów jest realizacja indywidualnych projektów, konsultowanych na zajęciach oraz ćwiczeniach fotograficznych, wykonywanych w trakcie lekcji. Prace uczniów można oglądać na licznych wystawach.