Pracownia Tkanina artystyczna

Specjalność: Formy użytkowe – wzornictwo

Tkanina artystyczna to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Formy użytkowe - wzornictwo. Ma ona interdyscyplinarny charakter, a jej specyfika polega na przenikaniu się różnych działań plastycznych. Rysunek może być wyrażony np. za pomocą haftu ręcznego i szycia maszynowego. Dzięki technice aplikacji, farbowania, czy tkactwa można uzyskać efekty malarskie. Natomiast rzeźba miękka i relief powstają poprzez kreowanie form przestrzennych z tkaniny.

Uczniowie w pracowni tkaniny artystycznej zdobywają wiedzę z zakresu materiałoznawstwa i potrafią dobrać odpowiednie materiały, aby zrealizować własny projekt. Poznają techniki realizacji tkaniny oraz niezbędne procesy technologiczne: obsługa maszyny do szycia, praca z ramą tkacką i korzystanie z akcesoriów krawieckich. Z pomocą nauczyciela prowadzącego odkrywają też inne, ciekawe narzędzia pomocne w przyszłych działaniach twórczych i zawodowych. Uczniowie w oparciu o uzyskaną na zajęciach wiedzę o tradycyjnych technikach, poszukują własnych środków wyrazu podążając w kierunku tkaniny unikatowej i eksperymentalnej. Realizacja tematu jest procesem wieloetapowym, od projektów opartych o analizę tematu, szablon, odpowiedni dobór tkanin i technik, po wykonanie.

Zwieńczeniem procesu edukacji w pracowni tkaniny artystycznej jest realizacja i obrona pracy dyplomowej. Kształcenie w tej dyscyplinie - głównie poprzez działania warsztatowe i twórcze - rozwija wiedzę z zakresu tkaniny artystycznej, kształtuje wrażliwość i wyobraźnię na kolor, formę i przestrzeń. Wiedza i kompetencje zdobyte w ramach specjalizacji, umożliwiają podjęcie pracy zawodowej lub dalsze kształcenie się w tej lub pokrewnej dziedzinie na poziomie akademickim.