Pracownia Projektowanie ubioru

Specjalność: Formy użytkowe – wzornictwo

Projektowanie ubioru to jedna ze specjalizacji specjalności artystycznej o nazwie: Formy użytkowe - wzornictwo. Specjalizacja określa działania plastyczne związane z kreowaniem zarówno form unikatowych, jak i użytkowych. Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu projektowania ubioru, a także rozwija wyobraźnię i wrażliwość na kolor. Poprzez działania warsztatowe i twórcze rozwija umiejętności w zakresie formy przestrzennej. W trakcie kształcenia uczeń wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności z różnych dyscyplin do projektowania i realizacji ubioru, zgodnie z jego funkcją i przeznaczeniem. Stosuje w praktyce projektowej zasady rysunku żurnalowego i rysunku technicznego. W pracowni projektowania ubioru uczeń wykorzystuje różnorodne materiały, techniki i technologie w realizacji ubioru, dobiera je i odpowiednio łączy w celu osiągnięcia założeń projektowych. Stosuje w pracy projektowej i realizacyjnej technologie tradycyjne oraz rozwiązania niekonwencjonalne. Realizacja tematu jest procesem wieloetapowym. Najpierw uczeń wykonuje zestaw projektów wstępnych opartych o analizę tematu, przeznaczenie i okoliczności, dla których powstaje ubiór. Następnie wykonuje konstrukcję, wykrój oraz odpowiednio dobiera materiały potrzebne do realizacji pracy.

Zwieńczeniem procesu edukacji w pracowni projektowania ubioru jest realizacja i obrona pracy dyplomowej. Dzięki wiedzy i kompetencjom zdobytym na zajęciach uczeń jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kształcenia się na poziomie akademickim w tej lub pokrewnej dziedzinie.