Współpraca z Goethe-Institut

AKTUALNOŚCI » Współpraca z Goethe-Institut

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła została objęta patronatem przez Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut English Unlimited. Obie placówki zawarły porozumienie o współpracy. W myśl porozumienia Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut zaoferowało naszej szkole w ramach patronatu ciekawe możliwości. Wartościami wynikającymi z patronatu są m.in.: opieka merytoryczna dla nauczycieli przygotowujących uczniów do zdawania egzaminów, przekazywanie materiałów edukacyjnych do biblioteki szkoły, spotkania informacyjne dla uczniów i rodziców, współorganizowanie Dni Języków Obcych. Nasza placówka będzie miała również możliwość organizacji egzaminów w szkole. Poza tym ZSI będzie m.in. przygotowywał zainteresowanych uczniów do egzaminów Goethe-Institut.
- Dobra znajomość języka niemieckiego jest dużym walorem na całym świecie, zwłaszcza jeśli poświadczona jest certyfikatem językowym. Certyfikaty Goethe-Institut są uznawane na całym świecie i cieszą się wysokim prestiżem. Poświadczają znajomość języka niezależnie od narodowych programów nauczania, ocen i systemów szkolnictwa. Egzamin umożliwia ocenę własnych umiejętności językowych, a świadectwo potwierdza oficjalnie poziom językowy, co jest ważne na przykład przy ubieganiu się o pracę – mówi Pani Monika Stępnik, dyrektor Liceum Plastycznego im. St. I. Witkiewicza w Słupsku.
Cieszymy się ogromnie na tę współpracę.