Porozumienie o współpracy z zakopiańskim teatrem

AKTUALNOŚCI » Porozumienie o współpracy z zakopiańskim teatrem

Z przyjemnością informujemy, że nasze Liceum Plastyczne podpisało w lutym porozumienie o współpracy z Teatrem im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem. Strony związane porozumieniem podejmą współpracę służącą rozwojowi i propagowaniu kultury teatralnej wśród młodzieży. Współpraca będzie miała na celu popularyzację kultury teatralnej oraz rozpropagowanie jej wśród młodzieży, przygotowanie przestrzeni edukacyjnej przyjaznej sztuce teatru. Do realizacji wspólnych celów nasze liceum udostępni swoją bazę techniczną. Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem reprezentował Pan Andrzej Dziuk, dyrektor naczelny i artystyczny teatru. Liceum Plastyczne przy ZSI w Słupsku reprezentowała Pani dyrektor mgr Monika Stępnik.Cieszymy się na tę współpracę.