Kolejne sukcesy uczniów w międzynarodowych konkursach

AKTUALNOŚCI » Kolejne sukcesy uczniów w międzynarodowych konkursach

2016-06-01 11:36
  • Od lewej stoja Daria Elwart, Stanislaw Czomber, Urszula Mokijewska
    Od lewej stoja Daria Elwart, Stanislaw Czomber, Urszula Mokijewska
Z przyjemnością informujemy, że nasi uczniowie  sięgnęli po prestiżowe nagrody i wyróżnienia w dwóch licznie obsadzonych międzynarodowych konkursach plastycznych. Łącznie na obydwa konkursy wpłynęło ponad 8 tysięcy prac z całego świata.
Stanisław Czomber, Urszula Mokijewska i Daria Elwart sięgnęli po najwyższe laury w międzynarodowych konkursach plastycznych, których organizatorami były polskie instytucje kultury w Sosnowcu i Rybniku. Nasi licealiści konkurowali z młodzieżą z innych krajów. Utalentowanych plastyków przygotowała do konkursu pani Maria Karpińska.
Stanisław Czomber, uczeń drugiej klasy zdobył nagrodę w kategorii wiekowej: 17-19 lat w XIV edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Inne Spojrzenie", natomiast jego szkolna koleżanka Urszula Mokijewska (z klasy pierwszej) otrzymała w tym samym konkursie wyróżnienie w kategorii wiekowej 14-16 lat. W tej edycji tematem przewodnim było hasło „Tu i teraz”. Prace oceniane były w kategoriach wiekowych: 6-9 lat, 10-13 lat, 14-16 lat, 17-19 lat. Jury przyznało 10 równorzędnych nagród w każdej kategorii wiekowej.Łącznie na konkurs wpłynęło 3269 prac (1650 prac z całej Polski oraz 1619 prac z 19 państw: Bułgarii, Kambodży, Rosji, Białorusi, Słowacji, Rumunii, Estonii, Kazachstanu, Indonezji, Litwy, Łotwy, Słowenii, Ukrainy, Czech, Tajlandii, Chin, Republiki Południowej Afryki, Chorwacji, Węgier. W dotychczasowych trzynastu edycjach nadesłano 33757 prac plastycznych z Polski oraz z 50 państw Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Australii. Nagrodzone i wyróżnione prace prezentowane będą podczas wystawy pokonkursowej, która odbędzie się 10 czerwca w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Zgodnie z regulaminem prace są przekazywane na cel charytatywny – na aukcje na rzecz budowy Hospicjum im. św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu.Celem konkursu było zaangażowanie młodych zdolnych ludzi, pochodzących z różnych środowisk i kręgów kulturowych, do twórczej refleksji nad otaczającym ich światem i dialogu o wspólnych wartościach. Organizatorem konkursu było Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sosnowcu.
Z kolei nasza inna uczennica Daria Elwart (z trzeciej klasy), zdobyła prestiżowe wyróżnienie w kategorii wiekowej: 16-21 lat w XIV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Z pędzlem wśród gwiazd” - Vincent van Gogh”. W tym roku konkurs poświęcony był sylwetce holenderskiego malarza, jednego z najwybitniejszych w historii światowego malarstwa, Vincenta van Gogha. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy plastycznej, inspirowanej twórczością artysty. Prace były oceniane w czterech grupach wiekowych: do 7 lat, 8-11 lat, 12-15 lat, 16-21 lat. Na konkurs wpłynęło 4996 prac z 26 krajów, m.in. z Indonezji, Sri Lanki, Indii, Tajlandii, Chin, Korei, Korei Pd., Azerbejdżanu, USA, Rosji, Węgier, Litwy, Białorusi, Łotwy, Ukrainy, Słowacji, Chorwacji, Turcji, Mołdawii, Czech, Rumunii, Słowenii.Celem konkursu była prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży, popularyzacja wiedzy z zakresu historii sztuki i przybliżenie uczestnikom sylwetek wielkich artystów, a także wymiana doświadczeń plastycznych, metodycznych, estetycznych oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej młodego pokolenia. Konkurs odbył się pod patronatem Polskiego Komitetu InSEA, Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Rybnika. Organizatorem wydarzenia był Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku. Uroczyste podsumowanie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbyło się 6 maja w Teatrze Ziemi Rybnickiej.