Zarządzenie Dyrektora i wytyczne dla uczniów

AKTUALNOŚCI » Zarządzenie Dyrektora i wytyczne dla uczniów

2020-03-25 18:47

Poniżej w odsyłających linkach zamieszczamy zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Informatycznych oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Słupsku z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w roku szkolnym 2019/2020 oraz wytyczne dotyczące zdalnego nauczania dla uczniów:
Zarządzenie Dyrektora
Wytyczne dot. zdalnego nauczania dla uczniów