Spotkania z rodzicami

DLA UCZNIÓW I RODZICÓW » Spotkania z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami

 

Rok szkolny 2018/2019

 

06.09

Spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów, wybory trójek klasowych, zapoznanie z dokumentami szkoły oraz regulaminem szkoły.

25.10

Dzień otwartej szkoły  - omówienie postępów uczniów w nauce, wyników nauczania, realizacji programu wychowawczego szkoły.

06.12

Dzień otwartej szkoły - poinformowanie uczniów i rodziców o ewentualnych proponowanych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów.

10.01

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów. Omówienie postępów uczniów za I semestr.

07.03

Dzień otwartej szkoły  - spotkanie rodziców uczniów kl. IV LP, III PLO, III MLO, III LOMS i IV TZSI z wychowawcami i dyrekcją (poinformowanie uczniów i rodziców o ewentualnych proponowanych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów, przepisy dotyczące egzaminu maturalnego, zawodowego i dyplomowego).

04.04

Dzień otwartej szkoły  - omówienie postępów uczniów w nauce, wyników nauczania, realizacji programu wychowawczego szkoły (klasy przedmaturalne + gimnazjum).
Spotkanie poświęcone przepisom egz. maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, dyplomowego i gimnazjalnego.
Poinformowanie uczniów i ich opiekunów o prawach i obowiązkach uczniów określonych procedurami egzaminacyjnymi.

16.05

Dzień otwartej szkoły - poinformowanie uczniów i rodziców o ewentualnych proponowanych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów.