PRACOWNIE

 • 1. Pracownia aranzacjiii (10)[1].jpg

  Pracownia Aranżacji Przestrzeni

  W Pracowni Aranżacji Przestrzeni uczniowie uczą się kształtować przestrzeń, wyrażać własne poglądy estetyczne, łączyć ze sobą zasady funkcjonalności i estetyki wykorzystując do tego celu dostępne techniki i technologie...

 • 1. pracownia rysunkuu (22).jpg

  Pracownia Rysunku i Malarstwa

  Rysunek i malarstwo jest jednym z wiodących przedmiotów w edukacji plastycznej. W początkowej fazie nauczania uczniowie klas młodszych poznają podstawowe zagadnienia, takie jak: światłocień, barwa, bryła, linia, faktura, kompozycja, a także ruch i walor...

 • 1.Pracownia rzezbyyy (20).jpg

  Pracownia Rzeźby

  Celem nauczania przedmiotu jest kształcenie umiejętności świadomego poruszania się w przestrzeni trójwymiarowej. Poprzez działania warsztatowe uczniowie rozwijają wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość na formę i materiał rzeźbiarski...

 • Pracka foto (1).jpg

  Pracownia Fotograficzna

  W pracowni fotograficznej uczniowie są przygotowywani do posługiwania się językiem plastycznym w obrazie fotograficznym i filmowym. Mają możliwość poznania obróbki obrazu z wykorzystaniem najnowszych technik cyfrowych, programów komputerowych oraz tradycyjnych technik rejestracji...