Plastyk z tytułem „Innowacyjnej Szkoły”!

AKTUALNOŚCI » Plastyk z tytułem „Innowacyjnej Szkoły”!

2019-12-01 17:12

Z wielką przyjemnością informujemy, że nasz Plastyk zdobył tytuł „Innowacyjnej Szkoły” w ramach Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego.

Celem konkursu było przygotowanie nauczycieli oraz młodzieży do wykorzystywania technik informacyjno-komunikacyjnych w praktyce szkolnej. Szkoły, które przystąpiły do konkursu realizowały szereg różnorodnych zadań. W naszej placówce w ramach konkursu poruszaliśmy m.in. zagadnienia związane z bezpieczeństwem w Internecie między innymi poprzez spotkanie ze specjalistą ds. bezpieczeństwa systemów komputerowych oraz organizację konwersatorium i case study. Przeprowadziliśmy cykl lekcji, na których była wykorzystywana tablica interaktywna oraz różne metody aktywizujące uczniów. Zostały zorganizowane szkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych oraz szkolny dzień TIK. Ponadto nasi nauczyciele wspólnie z uczniami przygotowali multimedialną gazetkę szkolną oraz zostały przeprowadzone ankiety wśród nauczycieli i uczniów na temat programu "Cyfrowa szkoła". Udało nam się również stworzyć filmy "TIKi klasa/szkoła" pokazujące praktyczne zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w życiu klasy, szkoły, na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Kontynuowaliśmy także prowadzenie szkolnego bloga grupy „Uczeń Zdolny, Nie Znaczy Inny”, którą opiekuje się Pani Monika Skwarek.

To wielki sukces naszych placówek świadczący o ogromnym potencjale, kreatywności i zaangażowaniu naszej całej szkolnej społeczności. Świetna robota!👍👍👍

Działania konkursowe w naszej szkole koordynowały Panie Maja Frąckowiak i Agnieszka Kałuża-Horbaczewska wraz z całym gronem pedagogicznym i uczniami. Wielkie brawa!