Plastyk przeciw przemocy wobec dzieci

AKTUALNOŚCI » Plastyk przeciw przemocy wobec dzieci

2020-06-10 11:48

Nasza szkoła wyszła z kolejną, rewelacyjną inicjatywą! Tym razem nasi uczniowie pod opieką Pani Mai Frąckowiak i Bartosza Norka stworzyli obszerny spot mający zwrócić uwagę na zjawisko przemocy wobec dzieci i młodzieży. Hasło naszej filmowej kampanii brzmi: „ZSI przeciw przemocy wobec dzieci”.

Zrealizowany przez naszych uczniów i nauczycieli film, jest naszym skromnym wkładem i przyczynianiem się do tworzenia kultury zapobiegania nadużyciom i przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz mobilizowania opinii publicznej do działania i rozpowszechnia materiałów prewencyjnych. Realizacja spotu ma również za zadanie promować pozytywne rozwiązania związane z przeciwdziałaniem przemocy, motywowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz dzieci krzywdzonych. Powstały materiał filmowy ma także prowokować do pytania - co możemy zrobić aby pomóc dzieciom i młodzieży doświadczającym przemocy?

Przemoc fizyczna, psychiczna, wykorzystywanie seksualne rodzą demony, których usunięcie jest bolesne i długotrwałe. Pamiętajmy Kochani: przemoc wobec dzieci i młodzieży to nie tylko stosowanie kar cielesnych, zadawanie cierpień psychicznych i inne formy poniżania dziecka. To także nie wywiązywanie się z opieki, które ma konsekwencje dla zdrowia fizycznego lub psychicznego dziecka. Przemocą jest także celowe zaniechanie działań, które mogłyby zapobiec krzywdzie dziecka.

Nie bądźmy obojętni wobec przemocy!

Brawo młodzieży! Brawo nauczyciele! Świetna inicjatywa!

W materiale wideo wykorzystano następujące utwory: "Passion" by Sappheiros oraz "Earth 2077" by M83 Anthony Gonzales Joseph Trapanese - Oblivion (Original Motion Picture Soundtrack).

SPOT MOŻNA OBEJRZEĆ TUTAJ: