Innowacja pedagogiczna w Plastyku

AKTUALNOŚCI » Innowacja pedagogiczna w Plastyku

2020-02-26 11:57

Uczniowie klasy III Liceum Sztuk Plastycznych uczestniczyli w cyklu zadań dydaktycznych związanych z innowacją pedagogiczną wprowadzoną przez panią Ewelinę Walczak. W tym celu uczniowie zgromadzili materiał dotyczący życia mieszkańców Słupska narodowości żydowskiej oraz głównych motywów dotyczących tej mniejszości narodowej w całym kraju. W skład działań klasy weszły dodatkowe lekcje o historii, kulturze oraz tożsamości Żydów polskich. Licealiści poznali miejsca najważniejsze dla Żydów polskich w naszym mieście oraz całej Polsce. Udali się na spacer „Śladami Żydów słupskich”, wzięli udział w dwóch konkursach na temat takich postaci, jak Irena Sendlerowa i Marek Edelman zajmując wysokie noty na arenie ogólnopolskiej.

Ważnym elementem innowacji było wprowadzenie zagadnienia Holocaustu. Pani Walczak przeprowadziła prelekcję na temat ofiar żydowskich rzezi II wojny światowej. Wykorzystała w tym celu materiały pochodzące z zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej Zaprezentowała też wydarzenia z historii własnej rodziny z dnia 9 grudnia 1942 r., kiedy to w bestialski sposób Niemcy zamordowali pięciu jej członków za ukrywanie dwóch Żydów, ojca i syna. W listopadzie 2013r. pani Ewelina wraz z pozostałymi członkami rodziny odebrała z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego pięć Krzyży Komandorskich Orderu Odrodzenia Polski przyznanych pośmiertnie członkom rodziny Proczek za złożenie największej ofiary w imię obrony wartości ludzkich.

Innowacja miała na celu poszerzenie treści nauczania o ponadczasowe wartości związane z tolerancją
wobec mniejszości narodowej, jaką są polscy Żydzi. W dobie podziałów społecznych, wojen religijnych
i zagrożeń bardzo ważnym jest propagowanie postaw wzajemnego poszanowania i budowanie pozytywnych relacji między narodami pozbawionych niszczących stereotypów.

Wystawa pokazuje prace uczniów klasy III LSP będące ewaluacją projektu. Są to plakaty z obejrzanych filmów, recenzje oraz fotografie niektórych miejsc związanych z życiem słupszczan narodowości semickiej. Mamy nadzieję, że prezentacja pozwoli Wam przyswoić najważniejsze kwestie dotyczące tej mniejszości narodowej oraz wzbogaci waszą wiedzę o kulturze i tożsamości Żydów, ludzi tak bardzo doświadczonych antysemicką nagonką w różnych okresach historii.