Happening „Dzień bez Zakupów”

AKTUALNOŚCI » Happening „Dzień bez Zakupów”

2019-12-05 15:05

W dniu dzisiejszym uczniowie naszej szkoły zorganizowali fantastyczny happening pod nazwą „Dzień bez Zakupów”. Celem wydarzenia było zwrócenie uwagi szkolnej społeczności oraz mieszkańców Słupska na postępujący konsumpcjonizm, nadmierne przywiązywanie wagi do dóbr materialnych, szczególnie w okresie przedświątecznym.

Nasi uczniowie przekonywali swoich rówieśników i słupszczan, żeby na jeden dzień całkowicie zrezygnować z wydawania pieniędzy, przymierzyć się do innych sposobów realizacji swoich potrzeb i spędzania czasu. Namawiali również do próby zrewidowania i ograniczenia konsumpcyjnej postawy przesz resztę roku.

Nasza młodzież akcję realizowała w murach szkolnych oraz wyszła na ulice miasta. Uczniowie przygotowali ekologiczne torby z wymalowanymi hasłami wymierzonymi w nadmierny konsumpcjonizm oraz sloganami antyzakupowymi. Rozdawali słupszczanom zaproszenia na wydarzenia kulturalne, które będą odbywać się w najbliższym czasie w naszej szkole.

Głównym hasłem dnia była zasada 3R: „Reduce! Reuse! Recycle!” czyli „Ograniczaj! Używaj ponownie! Odzyskuj!” Rozmawialiśmy o ograniczaniu zakupów, szczególnie tych dokonywanych bez planu, pod wpływem impulsu, gdyż najczęściej okazują się nietrafione.

- Chcielibyśmy, aby „Dzień bez Zakupów” nie był jednorazowym wydarzeniem, ale przyczynkiem do zmiany postaw życiowych i szerszego spojrzenia na współczesny system wartości. Po prostu dajmy sobie i swojemu portfelowi odpocząć jeden dzień, nie robiąc zakupów. Co w zamian? Możliwości jest dużo, wszystko zależy od naszej wyobraźni, chęci i motywacji. My na przykład proponujemy uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, spędzanie czasu na realizację własnych pasji, aktywny wypoczynek. Wolny czas spędźmy radośnie, poświęcając go nie rzeczom, ale ludziom, kulturze, swemu życiu wewnętrznemu czy przyrodzie. Umacniajmy więzi społeczne – mówi Julia, nasza uczennica.

Dzisiejszy happening przygotowała Pani Aneta Samoćko i Pan Daniel Stawski.