Liceum Sztuk Plastycznych im. St. I. Witkiewicza w Słupsku przygotowuje uczniów do kontynuowania nauki na wyższych uczelniach artystycznych oraz do pracy w zawodach, w których potrzebne są umiejętności plastyczne. Celem kształcenia jest rozwój osobowości twórczej młodzieży uwrażliwionej na piękno, wychowanie estetyczne oraz profesjonalne przygotowanie zawodowe.

Szkoła przeznaczona jest dla absolwentów szkół podstawowych z uzdolnieniami artystycznymi. Nauka trwa 5 lat i daje wykształcenie ogólne w zakresie liceum oraz wykształcenie zawodowe - plastyczne. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy PLASTYKA z możliwością uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Wszyscy uczniowie w ramach przedmiotów artystycznych realizują zajęcia z historii sztuki, rysunku, malarstwa, rzeźby, projektowania multimedialnego, podstaw projektowania z uwzględnieniem technik komputerowych i fotografii. Uczniowie wybierają specjalność artystyczną: fotografia i film: fotografia artystyczna, projektowanie użytkowe: wzornictwo artystyczne, projektowanie użytkowe: projektowanie przestrzeni, formy rzeźbiarskie: ceramika artystyczna, z której przygotowują i bronią pracę dyplomową

Szkoła organizuje plenery artystyczne. W trakcie zajęć w terenie uczniowie mają okazję rozwijać swoje umiejętności w atmosferze sprzyjającej twórczości i kreatywności. Młodzież uczestniczy także w wystawach i wydarzeniach artystycznych odbywających się na terenie Słupska, województwa pomorskiego i całego kraju.

Szkoła zapewnia młodzieży jak najlepsze warunki kształcenia poprzez dobrą organizację i wyposażenie pracowni, możliwość bezpłatnego korzystania z materiałów i pomocy naukowych wykorzystywanych w trakcie zajęć artystycznych oraz dobór fachowej kadry nauczycielskiej.

Dzień 23 marca 2016 roku zapisał się w historii naszej szkoły jako jeden z najważniejszych. Tego dnia naszej placówce nadano imię Stanisława Ignacego Witkiewicza. Wydarzenie to ma szczególne znaczenie w dziejach naszej szkoły. Stanowi deklarację identyfikacji z wartościami, które uosabia patron oraz uznania jego drogi artystycznej za wzór w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Z dumą przywołujemy postać Witkacego – genialnego i niezwykle oryginalnego artysty, pisarza, malarza, filozofa, dramaturga i fotografika, wyprzedzającego swoje czasy. Jego dokonania wyznaczają mu wyjątkowe miejsce w naszej kulturze i historii.

Od roku szkolnego 2021/2022 pracownie plastyczne Liceum Sztuk Plastycznych im. S. I. Witkiewicza mieszczą się w nowym budynku przy ul. Przemysłowej 25 w Słupsku.

Misja szkoły:

 • być przepustką do dorosłego życia, przygotowywać do nauki na wyższych szczeblach kształcenia i podejmowania wyzwań zawodowych
 • pomagać w rozwoju artystycznym z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, zainteresowań i możliwości każdego ucznia
 • być szkołą twórczą, radosną i otwartą na potrzeby młodych ludzi, rozwijającą poczucie własnej wartości i dążenie do ciągłego rozwoju

Przedmioty rozszerzone:

 • historia sztuki
 • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty artystyczne:

 • historia sztuki
 • rysunek i malarstwo
 • rzeźba
 • podstawy projektowania
 • podstawy fotografii i filmu
 • kampania reklamowa szkoły
 • projektowanie multimedialne

Specjalności artystyczne (do wyboru):

 • Fotografia i film: fotografia artystyczna
 • Formy rzeźbiarskie: ceramika artystyczna
 • Projektowanie użytkowe:
  • projektowanie przestrzeni,
  • wzornictwo artystyczne,
  • tkanina artystyczna

Tytuł zawodowy:  PLASTYK

Możliwości rozwoju kariery zawodowej:
Wiedzę i umiejętności uczniowie mogą rozwijać kontynuując naukę na uczelniach wyższych na wybranych kierunkach artystycznych i technicznych.
Wybrane uczelnie:

 • Akademia Sztuki w Szczecinie
 • Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
 • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Viamoda – Wyższa Szkoła Mody w Warszawie
 • MSKPU – Międzynarodowa Szkoła Kostiumografii i Projektowania Ubioru w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Techniczna Wzornictwo i Projektowanie Mody w Katowicach
 • Krakowskie Szkoły Artystyczne KSA Szkoła Mody SAPU
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna – Instytut Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych w Bielsku-Białej
 • Politechnika Koszalińska i in.

Współpraca:

Adam Zawiślak - absolwent Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku

Szkoła współpracuje z Instytutem Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, Teatrem Nowym im. Witkacego w Słupsku, Teatrem im. St. I. Witkacego w Zakopanem, instytucjami kultury i sztuki w Słupsku.

Szkoła współpracuje m. in. z Yolantą Përlstam, menadżerem światowych marek takich, jak: Dolce&Gabbana, Gucci, Prada, Versace, Chanel i in.

Zapraszamy wszystkich utalentowanych i ambitnych młodych ludzi, pragnących rozwijać swoje umiejętności artystyczne oraz zdobyć ciekawy i oryginalny zawód.

Dla osób zamiejscowych istnieje możliwość skorzystania z bursy szkolnej przy ul. Szczecińskiej 60a. Informacje pod nr tel. (0-59) 845 62 00.