Europejski grant na realizację projektu edukacyjnego

AKTUALNOŚCI » Europejski grant na realizację projektu edukacyjnego

Miło nam poinformować społeczność szkolną o tym, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej w programie Erasmus+ w roku 2017”. Projekt, który złożyliśmy, nosi tytuł „Uczniowie ZSI obywatelami Europy”. Przyznane dofinansowanie wynosi 16 tysięcy euro! Zgodnie z założeniami naszego projektu sześciu przedstawicieli szkoły skorzysta z dwutygodniowych zagranicznych kursów doskonalących m.in. kompetencje zawodowe oraz metodyczno – językowych. Beneficjentami programu Erasmus+ w naszej szkole są: panie: Monika Stępnik, dyrektor szkoły, Marzena Łach, dyrektor szkoły, Ewelina Walczak, nauczycielka języka polskiego, Aneta Łosińska, nauczycielka języka niemieckiego, Monika Skwarek, nauczycielka matematyki oraz pan Marcin Kisielewski, nauczyciel fizyki i informatyki. Nasi reprezentanci będą doskonalić swoje kompetencje zawodowe w następujących krajach europejskich: Wielka Brytania, Irlandia, Malta i Niemcy.
Projekty realizowane w ramach akcji „„Mobilność kadry edukacji szkolnej w programie Erasmus+ w roku 2017” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. Głównym celem projektu „Uczniowie ZSI obywatelami Europy” jest m.in. unowocześnienie programów nauczania, wprowadzenie innowacji pedagogicznych, autorskich programów nauczania oraz nowoczesnej metodyki pracy z uczniem, zwiększenie wykorzystania nowych technologii (wprowadzenie blended learningu i mobile learningu), współtworzenie programu lekcji przez młodzież. Ponadto celem jest nawiązanie współpracy zagranicznej z placówkami spoza Polski, poprawa kompetencji językowych uczestników projektu dzięki zagranicznym mobilnościom edukacyjnym oraz zmiana postaw prospołecznych i obywatelskich u społeczności szkolnej – promowanie otwartości i świadomości różnorodności językowej i kulturowej.
Serdecznie gratulujemy!