Osiągnięcia rok szkolny 2017/2018

Nasi uczniowie i absolwenci rewelacyjnie spisali się podczas X Konkursu Plastycznego "Niekontrolowany Obszar Wrażliwości". Stypendium im. Stefana Morawskiego i Iwony Grzymskiej ufundowane przez Krzysztofa Grzymskiego w wysokości - 1.500,- zł przyznano naszej uczennicy Klaudii Zakrzewskiej za dwie prace "Martwa natura z pędzlem" i "Martwa natura z torebką". Z kolei nasza absolwentka Daria Elwart otrzymała Nagrodę Starosty Powiatu Słupskiego w wysokości 1.000 zł za dwie prace "Martwa natura". Wyróżnienia honorowe otrzymały również trzy nasze uczennice: Joanna Laskowska (martwa natura), Magdalena Majewska (martwa natura) i Alicja Grabska (martwa natura z błękitem i żółcią).

Uczniowie pierwszej klasy zostali laureatami XVI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Inne spojrzenie". Wiktoria Nowacka otrzymała równorzędną nagrodę, natomiast Tomasz Pyt i Sandra Skurnóg, zdobyli zaszczytne wyróżnienia.

Sandra Skurnóg i Tomasz Pyt zostali laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Kolorowa skarpetka - symbol niepasującego chromosomu, tolerancji i zrozumienia". W niniejszym konkursie Tomasz Pyt zajął II miejsce, natomiast Sandra Skurnóg zdobyła III miejsce.

Tomasz Pyt, nasz utalentowany uczeń pierwszej klasy, zajął II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Pi - Plakat 2018.

V Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Maks Matematyczny! Oto najlepsi nasi uczniowie w swoich kategoriach wiekowych: grupa 1: Salomea Skroś z klasy 2 LP z dziesiątym wynikiem w województwie.

Nasi uczniowie zostali laureatami ogólnopolskiego konkursu pt. "Uśmiechnięte rozmaitości matematyczne". Alicja Orłowska i Dariusz Begiedza (kl. IV) zajęli II miejsce za wspólną pracę "Delta - man i Tangens" (praca w formie komiksu), natomiast Agnieszka Kitowska (kl. I) zdobyła III miejsce za pracę "Zakręcony Simson i jego kalkulator".

Paulina Gierszewska (kl. II Liceum Plastycznego) zajęła II miejsce za pracę "Spirala logarytmiczna" w VIII edycji ogólnopolskiego konkursu matematyczno - fotograficznego pt. "Matematyka w obiektywie", zorganizowanego przez Centrum Popularyzacji Matematyki "SIGNUM" w Białymstoku w ramach X Podlaskich Dni Matematyki.

III miejsce dla Weroniki Baziuk uczennicy drugiej klasy Liceum Plastycznego w ogólnopolskim konkursie matematyczno - humanistycznym pt. "Z matematyką do rymu" za wiersz pt. "Podróż po dziedzinie".

II miejsce dla ucznia 2 klasy Liceum Plastycznego Jordana Fiszka Borzyszkowskiego oraz wyróżnienie dla Marty Wyczlińskiej z 4 klasy Liceum Plastycznego w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym i Fotograficznym "Witkacy i ja".

Joanna Laskowska i Zuzanna Tomińska zostały wyróżnione na XIII Ogólnopolskim Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Szkół Plastycznych.

Uczniowie pierwszej klasy zdobyli wszystkie nagrody w ogólnopolskim konkursie matematyczno - statystycznym "Smog w liczbach". Wyniki przedstawiają się następująco: I miejsce Angelika Kotecka z 1 LP, II miejsce Julia Abramik z 1 LP, III miejsce Albert Zawada z 1 LP. Opiekę nad uczniami sprawowała Pani Monika Skwarek.

Stanisław Czomber, uczeń czwartej klasy, zajął II miejsce w I Ogólnokrajowym konkursie plastycznym "Kolej w mojej wyobraźni - kiedyś, dzisiaj lub w przyszłości".

Zuzanna Tomińska, uczennica drugiej klasy, została finalistką jesiennej edycji ogólnopolskiego konkursu "Cztery pory karykatury. Rysunki roku 2017".

II miejsce dla Joanny Laskowskiej oraz III miejsce dla Jordana Fiszki Borzyszkowskiego, uczniów z 2 klasy, w ogólnopolskim konkursie pt. "Matematyczna Choinka".

Podziękowania za udział w I edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego na projekt znaczka pocztowego pt. "Świat oczami młodych" dla Stanisława Czomber i Alicji Orłowskiej z 4 klasy.

Prace uczniów: Alicji Grabskiej (kl. IV), Eryka Romana i Kajetana Wójcika (obaj kl. II) zostały zaprezentowane na wystawie pokonkursowej III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. "Śladami Kulisiewicza - wędrówki ze szkicownikiem".

17. Stanisław Czomber, uczeń czwartej klasy, zajął II miejsce w I Ogólnokrajowym konkursie plastycznym "Kolej w mojej wyobraźni - kiedyś, dzisiaj lub w przyszłości".

Uczeń 2 klasy, Kajetan Wójcik, bardzo dobrze spisał się w 28 Edycji Olimpiady Wiedzy Archimedes Plus (matematyczna edycja). Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych, a uczestnicy mogli maksymalnie zdobyć 100 punktów. Kajetan uzyskał aż 72 punkty.

Uczennica pierwszej klasy, Agnieszka Kitowska, otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie matematyczno - plastycznym "Od 1 do nieskończoności...czyli jeden wynik w nieskończonej ilości zadań".

Wyróżnienie dla Karoliny Małeckiej z trzeciej klasy w Międzynarodowym Konkursie fotograficznym MATEMATYKA W OBIEKTYWIE, który jest częścią projektu naukowo-dydaktycznego MATHEMATICS IN FOCUS.