Osiągnięcia rok szkolny 2008/2009

Udział w Olimpiadzie Artystycznej – zakwalifikowanie uczennicy z kl. II LP do etapu rejonowego,

Grand Prix dla Michała Gielara z kl. II LP za plakat II edycji konkursu "Twoja krew uratowała życie..." ,

wyróżnienie dla A. Kowalczyk i M. Zarzyckiej na Biennale w Koszalinie,

podziękowanie Prezydenta Miasta Słupska za aranżację plastyczną i wykonanie wystawy „Posprzątajmy – będzie pięknie”,

Udział uczniów w akcji: „Twoja krew uratowała życie” (uczniowie oddali w roku szkolnym 1050 ml krwi),

stworzenie logo dla akcji charytatywnej dla hospicjum w Słupsku, „Alfabet sztuki” we współpracy z osobami niepełnosprawnymi,

„Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”.

Na początku roku szkolnego uczniowie brali udział w wymianie młodzieży na Litwie.

Uczniowie LP brali udział w ustanowieniu rekordu na największy portret Premiera RP,

Obchodziliśmy uroczystość 10-lecia ZSI.

Uczniowie LP zaprezentowali swoje prace na wystawie w SOK-u.