Współpraca z Nowym Teatrem im. Witkacego w Słupsku

AKTUALNOŚCI » Współpraca z Nowym Teatrem im. Witkacego w Słupsku

Z wielką radością informujemy, że podpisaliśmy kolejne wartościowe porozumienie o współpracy, tym razem z Nowym Teatrem im. Witkacego. Strony porozumienia postanowiły podjąć współpracę służącą rozwojowi i propagowaniu kultury teatralnej wśród młodzieży. Porozumienie dotyczy szczególnie współpracy w zakresie realizacji wspólnych projektów. Celem jest również podnoszenie poziomu kształcenia i rozwój kulturalny naszej młodzieży. Słupski teatr udostępni swój obiekt i bazę techniczną do realizacji inicjatyw podejmowanych przez naszych uczniów i nauczycieli Liceum Plastycznego. Podobnie nasz „Plastyk" będzie służył swoim zapleczem technicznym.
- Bardzo się cieszymy, że nawiązaliśmy współpracę z Nowym Teatrem. Teatr jest tym rodzajem sztuki, która przez swój interdyscyplinarny charakter ma bardzo szerokie pole oddziaływania. Wielokierunkowość oddziaływania, stwarza szerokie możliwości wykorzystania teatru w pracy z młodzieżą. Nasza szkoła stale poszukuje osób i instytucji, które mogą wspierać jakość realizowanego procesu edukacyjnego i wychowawczego. Będziemy starać się kreować różne inicjatywy i wspierać w realizacji wspólnych planów – mówi pan Robert Zając, dyrektor administracyjny w naszym Liceum Plastycznym.
Na dokumencie podpisy złożyli dyrektor Liceum Plastycznego przy ZSI w Słupsku mgr Monika Stępnik i dyrektor Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku Dominik Nowak.
To kolejne w ostatnim czasie porozumienie o współpracy zawarte przez nasze Liceum Plastyczne Wcześniej nasza szkoła nawiązała współpracę m.in. z Instytutem Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej i Teatrem im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem. W marcu br. odbędzie się również uroczystość nadania imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza naszemu szacownemu Liceum Plastycznemu w Słupsku. Wydarzeniu będzie towarzyszył szereg rozłożonych w czasie przedsięwzięć artystycznych.