Wielki sukces Pani Moniki Skwarek!

AKTUALNOŚCI » Wielki sukces Pani Moniki Skwarek!

2018-06-01 10:38

Z wielką radością informujemy, że Pani Monika Skwarek, nasza sympatyczna nauczycielka matematyki, została laureatką prestiżowego Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego "Klasa ze Snów" w kategorii: konkurs metodyczny dla nauczycieli.
Konkurs ma na celu kształcenie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, podniesienie jakości edukacji informatycznej oraz popularyzowanie świadomego i praktycznego wykorzystania najnowszych technologii w procesie uczenia się i nauczania. Poza tym konkurs popularyzuje nowoczesne pomoce dydaktyczne, promuje metody nauczania z wykorzystaniem TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych), zachęca do poszukiwania nowatorskich rozwiązań w metodyce nauczania oraz zwiększa motywację i zadowolenie z efektów pracy dydaktycznej.

Przygotowana przez Panią Monikę konkursowa praca metodyczna musiała zawierać konspekt zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), na obowiązkowych i pozalekcyjnych zajęciach edukacyjnych, uwzględniać sprzężenie zwrotne - wnioski nauczyciela z przeprowadzonej lekcji oraz ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się. Ponadto nasza nauczycielka musiała sporządzić dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych, według konspektu, zajęć.
Patronat honorowy nad konkursem sprawuje m.in: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Cyfryzacji.
Pani Monika Skwarek ma nie tylko ciekawe pomysły na prowadzenie zajęć lekcyjnych i odnosi bardzo duże sukcesy w pracy dydaktycznej, ale także wychowuje naszą młodzież, pomaga uczniom mającym problemy z nauką, dzieli się swoimi pasjami z innymi. Jest wielkim przyjacielem i powiernikiem uczniów! Jest przykładem nauczyciela o wielkim sercu, który w swoją pracę wkłada wiele uczucia oraz poświęcenie.
Serdecznie gratulujemy tak spektakularnego sukcesu!