Udział w spektaklu „Bagno”

AKTUALNOŚCI » Udział w spektaklu „Bagno”

2015-10-10 19:16

Dnia 14 września uczniowie klas I wzięli udział w spektaklu "Bagno", któremu towarzyszyło spotkanie z terapeutą uzależnień. Podejmowane działania profilaktyczne skierowane są na hamowanie zagrożeń oraz rzeczową i prawdziwą informację dotyczącą środków psychoaktywnych. W spektaklu główne role odgrywały zeszłoroczne maturzystki. Zaangażowanie w profilaktykę młodych ludzi (nastolatków) daje szansę na uwiarygodnienie przekazu. Najnowsze badania pokazujące wzrost liczby młodzieży sięgającej po środki psychoaktywne odzwierciedlają wagę problemu i ukazują stały wzrost młodych, którzy mieli kontakt z różnego rodzaju narkotykami. Istnieje potrzeba dotarcia z akcją informacyjną do jak największej liczby młodych ludzi. Wykorzystanie możliwości komunikacyjnych teatru poprzez przeprowadzenie spotkań łączących pokaz spektaklu z pogadanką na temat zagrożeń związanych z przyjmowaniem środków psychoaktywnych ma na celu dostarczenie rzetelnych informacji o zjawisku używania marihuany oraz nowych substancji psychoaktywnych, a pośrednio także przeciwdziała próbom użycia tych środków. Działania profilaktyczne realizowane poprzez teatr skierowane do młodzieży od 16 do 18 roku życia wpisują się w obszar profilaktyki uniwersalnej, bez względu na stopień zagrożenia używaniem substancji psychoaktywnych i ukierunkowane jest także na zapobieganie niepożądanym zjawiskom przez wychowawcze wspieranie rozwoju jednostek i zbiorowości.