Światowy Dzień Sztuki za nami!

AKTUALNOŚCI » Światowy Dzień Sztuki za nami!

2018-04-13 16:09

W naszym Plastyku odbyły się warsztaty artystyczne w ramach Światowego Dnia Sztuki – obchodzonego 15 kwietnia. W wydarzeniu wzięło udział blisko 50 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych ze Słupska, Bytowa, Kobylnicy, Siemianic i Dębnicy Kaszubskiej.

Młodzież uczestniczyła w zajęciach z fotografii, rysunku i malarstwa, wzornictwa, warsztatach z projektowania w SketchUp. Odbyły się także wykłady zaznajamiające uczestników ze specyfiką pracy artysty i uczniów szkoły plastycznej. Warsztaty poprowadzili uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły.
Światowy Dzień Sztuki to święto zainicjowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Sztuk Plastycznych, które funkcjonuje od 1956 r. i jednoczy artystów z obrębu pięciu regionów kulturowych: Azji i Oceanii, Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Afryki oraz Krajów Arabskich. Celem twórców Światowego Dnia Sztuki było uświadomienie społeczeństwu roli, jaką sztuka odgrywa w życiu człowieka. Dzień Sztuki to święto, w trakcie którego sztuka niemal dosłownie wychodzi na ulice. Tego dnia na całym świecie odbywają się happeningi artystyczne, specjalne pokazy, przedstawienia, wykłady i warsztaty.