Sukces w Koszalinie

AKTUALNOŚCI » Sukces w Koszalinie

2015-10-10 19:06

Z przyjemnością informujemy, że nasze uczennice Liceum Plastycznego Daria Elwart oraz Hanna Lew Kiedrowska otrzymały wyróżnienia w prestiżowym XII Ogólnopolskim Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Szkół Plastycznych - Koszalin 2015.

Organizatorami Ogólnopolskiego Biennale było: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i Zespół Szkół Plastycznych im. Wł. Hasiora w Koszalinie. Celem konkursu była aktywizacja uczniów i pedagogów średnich szkół plastycznych. Konkurs miał umożliwić porównanie wyników pracy dydaktycznej, wymianę doświadczeń między nauczycielami oraz zachęcić do doskonalenia umiejętności artystycznych i zawodowych.

Przebieg konkursu miał charakter dwuetapowy. Pierwszy etap wewnątrzszkolny, przeprowadzony został przez Szkolną Komisję Konkursową, która dokonała wyboru prac do etapu ogólnopolskiego. Drugi etap ogólnopolski przeprowadzony został przez Zespół Szkół Plastycznych im Wł. Hasiora w Koszalinie. Oceny prac dokonała Komisja Konkursowa Biennale powołana przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, na podstawie propozycji przedstawionych przez Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych (bezpośredniego organizatora) w składzie:
- 4 profesorów z uczelni akademickich,
- komisarz konkursu z ramienia ZSP Koszalin
Komisja Konkursowa Biennale dokonała oceny prac, przyznając nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach:
- rysunek
- malarstwo.
W dniu 4 września 2015r. odbyło się posiedzenie komisji Konkursowej XII Ogólnopolskiego Biennale Rysunku i Malarstwa Klas Młodszych Szkół Plastycznych - Koszalin 2015. Jury w składzie prof. Jerzy Ostrogórski (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, przewodniczący), prof. zw. Ireneusz Domagała (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), prof. Witold Kaliński (Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi), prof. Zbigniew Romańczuk (Akademia Sztuki w Szczecinie) przyznało nagrody w dziedzinie rysunku i malarstwa. Nasze uczennice z popularnego "Plastyka" otrzymały następujące wyróżnienia: w dziedzinie rysunku Daria Elwart otrzymała wyróżnienie za pracę „Listopadowe latarnie”, natomiast Hanna Lew Kiedrowska została wyróżniona w dziedzinie malarstwa za pracę pt. „Bagaż”. Poza tym jury przyznało również wyróżnienia i dokonało wyboru prac na wystawę pokonkursową. Wśród wyróżnionych osób znalazły się także uczennice Liceum Plastycznego w Słupsku: Daria Elwart, Alicja Orłowska oraz Klaudia Zakrzewska. Opiekunem naszych zdolnych młodych artystów była Pani Maria Karpińska.
Na tegoroczne Biennale nadesłano ponad 700 prac z 36 szkół plastycznych.
- Tegoroczne Biennale potwierdza ogromne zainteresowanie coraz liczniejszej grupy szkół plastycznych biorących w nim udział. Poziom tegorocznej edycji utrzymuje się na podobnym - bardzo wysokim - poziomie, co świadczy o właściwej pracy dydaktycznej. Komisja zauważa, że prezentowane prace charakteryzuje szerokie spektrum poszukiwań plastycznych zarówno warsztatu, jak i sposobów obrazowania rzeczywistości po próby metaforyczno-symboliczne i abstrakcyjne – tłumaczy przewodniczący jury prof. Jerzy Ostrogórski.
Serdecznie gratulujemy sukcesu!!!
smile