Pracownia Rysunku i Malarstwa

PRACOWNIE » Pracownia Rysunku i Malarstwa

Rysunek i malarstwo jest jednym z wiodących przedmiotów w edukacji plastycznej. W początkowej fazie nauczania uczniowie klas młodszych poznają podstawowe zagadnienia, takie jak: światłocień, barwa, bryła, linia, faktura, kompozycja, a także ruch i walor. Rozwijanie  rzetelnej  obserwacji rzeczywistości poprzez analizowanie zjawisk, natury, przestrzeni  prowadzi  do interesujących realizacji rysunkowych i malarskich. Liczne ćwiczenia wykonywane podczas zajęć, a także jako prace domowe rozwijają wyobraźnię plastyczną i pozwalają samodzielnie rozwiązywać  problemy artystyczne w klasach starszych. Rozwój ucznia prowadzi do powstania dojrzałego rysunku i malarstwa.