Pracownia Aranżacji Przestrzeni

PRACOWNIE » Pracownia Aranżacji Przestrzeni

W Pracowni Aranżacji Przestrzeni uczniowie uczą się kształtować przestrzeń, wyrażać własne poglądy estetyczne, łączyć ze sobą zasady funkcjonalności i estetyki wykorzystując do tego celu dostępne techniki i technologie. Poznają złożoność procesów projektowych od koncepcji do prezentacji, by sprawnie posługiwać się językiem plastycznym i fachowym w swojej specjalności. W trakcie nauki uwaga ucznia kierowana jest na potrzebę nieustannego podnoszenia komfortu przestrzeni życiowej człowieka. Kształtowana jest świadomość estetyczna przyszłego twórcy i odpowiedzialność za otoczenie, w którym żyje. Rozwijane są umiejętności twórczego myślenia, wyobraźnia przestrzenna, wrażliwość i indywidualne predyspozycje ucznia.