Porozumienie o współpracy z koszalińską uczelnią

AKTUALNOŚCI » Porozumienie o współpracy z koszalińską uczelnią

2015-12-23 10:12

Nasze Liceum Plastyczne podpisało 7 grudnia porozumienie o współpracy z Instytutem Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Strony związane porozumieniem będą współpracować w obszarze dydaktyczno – wychowawczym. Współpraca będzie miała na celu popularyzację designu i architektury oraz krzewienie wrażliwości artystycznej wśród młodzieży. Nasza młodzież i pedagodzy wraz ze stroną koszalińską będą mogli uczestniczyć w szkoleniach, konferencjach, sympozjach oraz różnego rodzaju uroczystościach. Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej reprezentowali: prof. dr hab. Jacek Ojrzanowski – Dyrektor Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej oraz dr Magdalena Berlińska, Kierownik Zakładu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Naszą placówkę reprezentowała pani dyrektor mgr inż. Marzena Łach. Założenia współpracy zostały szybko wcielone w życie – przy okazji podpisania porozumienia nasza młodzież i pedagodzy zostali zaproszeni przez dr Magdalenę Berlińską i prof. dr hab. Jacka Ojrzanowskiego na warsztaty w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, które odbyły się w tym samym dniu.