Porozumienie o współpracy z Cambridge English

AKTUALNOŚCI » Porozumienie o współpracy z Cambridge English

Nasza szkoła podpisała kolejne porozumienie o współpracy, tym razem z Cambridge English Language Assessment. Porozumienie podpisały mgr Monika Stępnik, dyrektor naszego liceum, oraz Alina Mazurkiewicz, manager Centrum Egzaminacyjnego Cambridge English Language Assessment, egzaminator Cambridge, nauczyciel i wykładowca kolegialny. W ramach współpracy nasza placówka została objęta patronatem przez Centrum Egzaminacyjne Cambridge English Language Assessment. Zakres współpracy dotyczy współorganizowania egzaminów Cambridge English, które będą się odbywać na terenie szkoły. Ponadto Centrum Egzaminacyjne zaoferowało naszej szkole m.in. opiekę merytoryczną dla nauczycieli przygotowujących uczniów do zdawania egzaminów, udzielanie pomocy przy spotkaniach informacyjnych dla uczniów i rodziców, przekazanie profesjonalnych materiałów edukacyjnych, współorganizowanie dni poświęconych językom obcym oraz wiele innych korzyści. Z kolei nasza szkoła będzie m.in. przygotowywała zainteresowanych uczniów do egzaminów Cambridge English.

Co roku Cambridge English Language Assessment organizuje setki szkoleń na świecie, począwszy od seminariów dla nauczycieli, poprzez uczestnictwo w szkoleniach z zakresu nauczania na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, po organizację ważnych konferencji na temat egzaminowania i oceny umiejętności językowych. Egzaminy Cambridge English opierają się na kompleksowych badaniach prowadzonych przez jeden z największych na świecie specjalistycznych zespołów do badań językowych.