Plan nauczania

DLA UCZNIÓW I RODZICÓW » Plan nauczania

Dla etapu edukacyjnego od 2015/2016 do 2018/2019

Wariant I

Lp. Przedmiot Tygodniowo liczba godzin Łączna liczba godzin Liczba godzin w cyklu Liczba godzin minimum
I klasa II klasa III klasa IV klasa
1 J. polski 2 3 3 4 12 360 360
2 J. angielski 2 3 2 3 10 300 450
3 J. niemiecki 1 2 2   5 150
4 Historia 2       2 60 60
5 Wiedza o społeczeństwie 1       1 30 30
6 Podstawy przedsiębiorczości 2       2 60 60
7 Geografia 1       1 30 30
8 Biologia 1       1 30 30
9 Chemia 1       1 30 30
10 Fizyka 1       1 30 30
11 Matematyka 2 2 2 4 10 300 300
12 Infomatyka 1       1 30 30
13 Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 12 360 360
14 Edukacja dla bezpieczeństwa 1       1 30 30
15 Godz. z wych. 1 1 1 1 4 120 120
  Razem 1-15 22 14 13 15 64 1920 1920
16 I rozszerzenie - Wiedza o społeczeństwie     3 3 6 180 180
17 II rozszerzenie - Historia sztuki 2 2 2 2 8 240 240
18 I p. uzupełniający - Historia i społeczeństwo   1 1 2 4 120 120
  Razem 16-18 2 3 6 7 18 540 540
  Razem 1-18 24 17 19 22 82 2460 2460
19 Rysunek i malarstwo 4 6 6 4 20 600  
20 Rzeźba 2 3 3 2 10 300  
21 Podstawy projektowania  1 1 1   3 90  
22 Specjalność artystyczna 4 4 4 6 18 540  
23 Moduł zajęć uzupełniających w zakresie multimediów i fotografii   2     2 60  
24 Moduł zajęć uzupełniających w zakresie zespołowych projektów artystycznych   2 2   4 120  
  Razem 19-24 11 18 16 12 57 1710 1710
  Razem 1-24 35 35 35 34 139 4170 4170
25 Religia 2 2 2 2 8 240 240
26 Godziny do dyspozycji dyr. 2     1 3 90  
  Razem 25-26 4 2 2 3 11 330 240
  Razem 1-26 39 37 37 37 150 4500 4410

Wariant II

Lp. Przedmiot Tygodniowo liczba godzin Łączna liczba godzin Liczba godzin w cyklu Liczba godzin minimum
I klasa II klasa III klasa IV klasa
1 J. polski 2 3 3 4 12 360 360
2 J. angielski 2 3 2 3 10 300 450
3 J. niemiecki 1 2 2   5 150
4 Historia 2       2 60 60
5 Wiedza o społeczeństwie 1       1 30 30
6 Podstawy przedsiębiorczości 2       2 60 60
7 Geografia 1       1 30 30
8 Biologia 1       1 30 30
9 Chemia 1       1 30 30
10 Fizyka 1       1 30 30
11 Matematyka 2 2 2 4 10 300 300
12 Infomatyka 1       1 30 30
13 Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 12 360 360
14 Edukacja dla bezpieczeństwa 1       1 30 30
15 Godz. z wych. 1 1 1 1 4 120 120
  Razem 1-15 22 14 13 15 64 1920 1920
16 I rozszerzenie - Geografia     4 4 8 240 180
17 II rozszerzenie - Historia sztuki 2 2 2 2 8 240 240
18 I p. uzupełniający - Historia i społeczeństwo   1 1 2 4 120 120
  Razem 16-18 2 3 7 8 20 600 540
  Razem 1-18 24 17 20 23 84 2520 2460
19 Rysunek i malarstwo 4 6 6 4 20 600  
20 Rzeźba 2 3 3 2 10 300  
21 Podstawy projektowania  1 1 1   3 90  
22 Specjalność artystyczna 4 4 4 6 18 540  
23 Moduł zajęć uzupełniających w zakresie multimediów i fotografii   2     2 60  
24 Moduł zajęć uzupełniających w zakresie zespołowych projektów artystycznych   2 2   4 120  
  Razem 19-24 11 18 16 12 57 1710 1710
  Razem 1-24 35 35 36 35 141 4230 4170
25 Religia 2 2 2 2 8 240 240
26 Godziny do dyspozycji dyr. 2     1 3 90  
  Razem 25-26 4 2 2 3 11 330 240
  Razem 1-26 39 37 38 38 152 4560 4410

Godz. do dysp. dyrektora:
Kampania reklamowa szkoły - 3h (2h w kl. I i 1h w kl IV)

Specjalność artystyczna:
- fotografia artystyczna
- formy uzytkowe: aranżacja przestrzeni
- formy uzytkowe: projektowanie ubioru

Moduł zajęć uzupełniających w zakresie multimediów i fotografii:
Podstawy fotografii
Podstawy filmu i animacji

Moduł zajęć uzupełniających w zakresie zespołowych projektów artystycznych:
Kampania reklamowa szkoły
Organizacja wystaw i projektów artystycznych