Pani Agnieszka Babińska doktorem sztuki!

AKTUALNOŚCI » Pani Agnieszka Babińska doktorem sztuki!

Z przyjemnością informujemy, że Pani Agnieszka Babińska, nauczycielka w naszym szacownym Liceum Plastycznym, uzyskała stopień doktora sztuki w dziedzinie Sztuk Filmowych. Pani Babińska przedstawiła pracę doktorską w postaci wystawy fotograficznej pt. „Morda”; aneksu teoretycznego, będącego analizą wyżej wymienionego dzieła pt. „Fenomen maski jako figura przemiany wizerunku” oraz po złożeniu wymaganych egzaminów. Studia doktoranckie realizowała na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.
Na co dzień Pani Babińska prowadzi zajęcia z naszą utalentowaną młodzieżą w pracowni fotograficznej w naszej szkole. Serdecznie gratulujemy!!!