Osiągnięcia w roku szkolnym 2008/2009

OSIĄGNIĘCIA » Osiągnięcia w roku szkolnym 2008/2009

 1. Udział w Olimpiadzie Artystycznej – zakwalifikowanie uczennicy z kl. II LP do etapu rejonowego,
 2. Grand Prix dla Michała Gielara z kl. II LP za plakat II edycji konkursu "Twoja krew uratowała życie..." ,
 3. wyróżnienie dla A. Kowalczyk i M. Zarzyckiej na Biennale w Koszalinie,
 4. podziękowanie Prezydenta Miasta Słupska za aranżację plastyczną i wykonanie wystawy „Posprzątajmy – będzie pięknie”,
 5. Udział uczniów w akcji: „Twoja krew uratowała życie” (uczniowie oddali w roku szkolnym 1050 ml krwi),
 6. stworzenie logo dla akcji charytatywnej dla hospicjum w Słupsku, „Alfabet sztuki” we współpracy z osobami niepełnosprawnymi,
 7. „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”.
 8. Na początku roku szkolnego uczniowie brali udział w wymianie młodzieży na Litwie.
 9. Uczniowie LP brali udział w ustanowieniu rekordu na największy portret Premiera RP,
 10. Obchodziliśmy uroczystość 10-lecia ZSI.
 11. Uczniowie LP zaprezentowali swoje prace na wystawie w SOK-u.