Najzdolniejsi zwiedzali Centrum Nauki Kopernik

MEDIA O NAS » Najzdolniejsi zwiedzali Centrum Nauki Kopernik

W Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku działa Indywidualny Program Rozwijania Zdolności Kierunkowych, który ma na celu pomoc uczniom zdolnym w osiągnięciu sukcesów w życiu szkolnym oraz środowisku lokalnym. Na początku października najzdolniejsza młodzież objęta tym programem uczestniczyła w wyjeździe dydaktycznym do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie – w ramach nagrody za szczególne osiągnięcia i aktywny udział w społeczności szkolnej. Więcej na stronie Zbliżenia.