Magdalena Majewska w finale Olimpiady Języka Rosyjskiego

AKTUALNOŚCI » Magdalena Majewska w finale Olimpiady Języka Rosyjskiego

2016-03-28 11:06

Z przyjemnością informujemy, że Magdalena Majewska uczennica drugiej klasy Liceum Plastycznego zakwalifikowała się do zawodów III stopnia (centralne) XLVII Olimpiady Języka Rosyjskiego. Zmagania centralne odbędą się 16-17 kwietnia w Warszawie. W stolicy Magda będzie musiała poradzić sobie z częścią pisemną i ustną zawodów.
Część pisemna będzie miała formę wypracowania na jeden z trzech tematów zaproponowanych przez Komitet Główny Olimpiady, natomiast część ustna obejmuje wypowiedź na temat, wylosowany przez zawodnika spośród trzech wskazanych przez niego zagadnień wchodzących w skład tematyki określonej w Programie Olimpiady. Z uwagi na to, że zagadnienia w części ustnej obejmują problematykę bardzo obszerną, uczestnicy mogą omawiać ją na wybranych przykładach konkretnych twórców, dzieł, gatunków, okresów historycznych, zdarzeń itp. Jury oceniać będzie nie tylko bogactwo treści, znajomość faktów i poprawność językową, ale też sposób ujęcia tematu oraz umiejętność prowadzenia rozmowy w języku rosyjskim.
Celem Olimpiady Języka Rosyjskiego jest popularyzowanie praktycznej znajomości języka rosyjskiego jako jednego z języków o znaczeniu międzynarodowym, kształtowanie zainteresowania uczniów dorobkiem kulturowym i cywilizacyjnym Rosji i Polski ze szczególnym uwzględnieniem literatury, sztuki, historii, geografii i polityki, a także umiejętności przekazania w języku rosyjskim powyższych treści w odniesieniu do Polski.
Adresatami Olimpiady są uczniowie polskich szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani tematyką związaną z Olimpiadą, swobodnie posługujący się językiem rosyjskim.
Organizatorem Olimpiady jest Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego za pośrednictwem Komitetu Głównego Olimpiady Języka Rosyjskiego z siedzibą w Warszawie.
Gratulujemy i trzymamy kciuki za sukces naszej uczennicy w Warszawie.