Kadra Plastyka z tytułem Tutora

AKTUALNOŚCI » Kadra Plastyka z tytułem Tutora

2019-05-14 12:09

Z przyjemnością informujemy, że Panie Monika Stępnik, Dyrektor naszej szkoły oraz Monika Skwarek i Maria Lelakowska, nauczycielki matematyki, otrzymały zaszczytny tytuł Tutora!

Nasza Szanowne Panie ukończyły w Gdańsku prestiżową Szkołę Tutorów - wyjątkowy, wieloetapowy i wielogodzinny program rozwojowy dla osób związanych z edukacją, który kończy się otrzymaniem Certyfikatu Tutora I stopnia.

Tutor (z łaciny – opiekun) to osoba, która potrafi pokierować integralnym rozwojem drugiego człowieka, trafnie rozpoznać jego potencjał, wspólnie wyznaczyć ścieżkę rozwoju naukowego, osobistego i społecznego, uważnie podchodzić do wyników jego prac, zmotywować do długotrwałej współpracy. Tutorzy mogą pracować zarówno w środowisku przedszkolnym, szkolnym oraz akademickim.

Istotą Szkoły Tutorów jest program, który wyposaża uczestników w wiedzę o tutoringu oraz konkretne narzędzia, metody i umiejętności ich praktycznego wykorzystania. Cele programowe Szkoły Tutorów są ukierunkowane m.in. na skuteczne rozpoznawanie potencjału podopiecznego, odkrywanie i wzmacnianie jego mocnych stron i talentów, poprawę relacji uczeń – nauczyciel, wzmocnienie autorytetu nauczyciela i wykładowcy, rozwiązywanie problemów wychowawczych poprzez pracę indywidualną z podopiecznym, odnowienie powołania nauczyciela i wykładowcy oraz zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Organizatorem szkolenia, w którym uczestniczyły nasze Panie, była Szkoła Tutorów Collegium Wratislaviense.
Serdecznie gratulujemy!