Hip-Hop w Plastyku

AKTUALNOŚCI » Hip-Hop w Plastyku

2018-10-10 10:04

W dniu dzisiejszym po raz kolejny zagościł w naszej szkole Pan Przemysław Kaca, który jest koordynatorem projektu edukacyjno-profilaktycznego „Hip–Hop Druga Szansa” czyli pasja zamiast używki”. Panu Przemkowi towarzyszyli EndRiu i Ellov - młodzi reprezentanci kultury hip -hop, którzy rapują swoje teksty. Koordynator Drugiej Szansy poprzez liczne przykłady podkreślał znaczącą rolę, jaką odgrywa kultura hip –hopu w kształtowaniu postaw i zachowań młodzieży. Nasz gość mówił o życiowych wartościach płynących z kultury hip-hop oraz poruszał temat wzajemnego szacunku oraz wyrażania własnego zdania przez młodzież. Pan Przemek przybliżył także sylwetki słynnych raperów oraz wartości poruszane w komponowanych przezeń utworach. Podczas spotkania omówiono również pogłębiający się problem sięgania po dopalacze przez młodych ludzi. Celem spotkania było też uświadomienie oraz ograniczenie postaw i zachowań ryzykownych wśród młodzieży, a także pokazanie alternatywy na spędzanie czasu wolnego w sposób konstruktywny. Serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy naszych dzisiejszych Gości.