Happening "Pokaż, że czytasz"

AKTUALNOŚCI » Happening "Pokaż, że czytasz"

2016-12-07 19:14

Nasi uczniowie z Plastyka uczestniczyli w happeningu „Pokaż, że czytasz”. Akcja została zorganizowana przez Panie: Ewelinę Walczak i Karolinę Perę, nauczycielki języka polskiego. Celem akcji było propagowanie mody na czytanie książek wśród pasażerów komunikacji miejskiej w różnym przedziale wiekowym, podczas ich codziennej drogi do pracy, na zakupy czy szkoły. W ramach przedsięwzięcia nasi uczniowie poruszali się liniami komunikacji miejskiej i oddawali się lekturze książek. Naszym uczniom i ich opiekunom w miejskiej wędrówce z książką na pierwszym planie towarzyszyły regionalne media: Kanał 6, Głos Pomorza oraz Radio Słupsk/Koszalin.
Happening miał też na celu propagowanie idei czytania, rozwijanie zainteresowania książką oraz uświadomienie, że książkę można praktycznie czytać w każdym miejscu. Akcja została zorganizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Program jest uchwalonym przez Radę Ministrów projektem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce. Celem jego jest również wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.