Certyfikat Szkoły Dobrego Wychowania

AKTUALNOŚCI » Certyfikat Szkoły Dobrego Wychowania

2018-05-26 10:34

Nasz Plastyk otrzymał Certyfikat w Ogólnopolskim Konkursie Szkoła Dobrego Wychowania zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. Całoroczne starania zostały uwieńczone sukcesem!!!
Wykonaliśmy wszystkie zadania przewidziane regulaminem. Założeniem konkursu było kształtowanie postawy kulturalnego stylu bycia w różnych sytuacjach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na temat tolerancji w szkole i poza nią, a jego celem zapoznanie uczniów ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie, jaki ma ono wpływ na codzienne życie i relacje rówieśnicze.
W realizację zadań konkursowych zaangażowana była cała społeczność uczniowska. Zadania projektu realizowane były w różnorodny sposób. W grudniu młodzież z naszej szkoły wspólnie z opiekunami, podczas godzin wychowawczych, stworzyła Szkolne Zasady Dobrego Zachowania, które zbudowały nasze Drzewo Dobrych Zasad. Na przełomie listopada i grudnia Pani Maja Frąckowiak zorganizowała szkolny konkurs literacki Moje zachowanie świadczy o mnie. W konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły. Każda klasa wykonała plakat: Mój wygląd świadczy o mnie. Prace zostały wyeksponowane w formie wystawy. Zdolności reżyserskie oraz teatralne uczniów zaprezentowane zostały w międzyklasowych inscenizacjach, które dotyczyły zachowań w miejscach publicznych. Uwieńczeniem naszych działań był VI Szkolny Turniej Savoir-vivre. Organizatorkami konkursu były Panie Maja Frąckowiak i Agnieszka Kałuża-Horbaczewska. W zmaganiach wzięli uczniowie z każdej klasy. Wysoki poziom uczestników sprawił, że do rozstrzygnięcia wyniku niezbędne były dodatkowe konkurencje.
Dziękujemy młodzieży za aktywny, twórczy i liczny udział w działaniach oraz wychowawcom za pomoc w realizacji zadań konkursowych. To nasz wspólny sukces! Koordynatorami działań były Panie Maja Frąckowiak i Agnieszka Kałuża-Horbaczewska.